AMBASADA

Ambasadą dolnośląskiego wzornika jest Muzeum Bombki w Miliczu. Muzeum znajduje się w Kreatywnym Obiekcie Multifunkcyjnym, na terenie dawnej manufaktury szklanych ozdób choinkowych, która działała nieprzerwanie od lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku do 2008 roku. Obecni właściciele nadali temu miejscu nowe funkcje związane z kulturą, edukacją i sztuką, zachowując ducha miejsca – w szacunku do pracy ludzkich rąk i twórczych umysłów. Przy muzeum funkcjonuje Kawiarnia Stara Bombkarnia ze sklepem firmowym i infopunktem dla obszaru Doliny Baryczy, Centrum Kreatywnej Edukacji i Twórczej Zabawy oraz Centrum Szkoleniowo – Konferencyjne. W muzeum znajduje się ekspozycja Dolnośląskiej Bombki zdobionej koronkowo wzornikiem dolnośląskim, a w sklepie firmowym można ją nabyć pojedynczo lub w zestawach.

Ambasadorami dolnośląskiego wzornika są licencjonowani twórcy ludowi, posługujący się techniką zdobniczą dolnośląskiego wzornika. Licencję przyznaje Ambasada dolnośląskiego wzornika, na podstawie zaliczonego kursu licencyjnego. Ambasadorzy dolnośląskiego wzornika mają prawo do posługiwania się logiem Dolnośląski Wzornik Ambasador.